Vormingen Breed Publiek
separateur
separateur
separateur
21

Vormingen op Maat

 

Specifieke vormingen op aanvraag :

Voorbeelden :
- voor Transit vzw : cursus Toxicologie - opvang van overmatige drugs- en alcoholgebruikers
- voor OCMW Brussel : aangepaste vormingen in het domein van de geriatrie
- voor Fedasil : aangepaste vormingen inzake medische zorgen voor het personeel dat asielaanvragers opvangt.

 

 


Copyright © 2008 IFCSM. Tous droits réservés.