Vormingen Urgentie- geneeskunde

separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
puceKTA
separateur
separateur
21

PSY - Gedragingen die psychische opvang vereisen

 

OMSCHRIJVING :

Het doel van deze praktische en theoretische vorming is de standaardisatie van en de discussie over de opvang van de psychiatrische spoedgevallen mogelijk te maken. Deze opleiding sensibiliseert alle interveniënten uit het domein van de spoedgeneeskunde omtrent de problematiek van de psychiatrie en de delicate opvang hiervan.

Cursusinhoud : ateliers semiologie, verwarring, zelfmoord, agitatie, medico-legaal aspect, aggresiviteit- en gewelddadigheidsmanagement, PTSD.

DOELPUBLIEK : professionelen tewerkgesteld op Spoedgevallendiensten, Hulpdiensten en Sociale diensten

DUUR : 2 dagen

PRIJS : 350 € voor verpleegkundigen, paramedici, psychologen, sociaal assistenten, etc. en 450 € voor artsen

CURSUSDIRECTEUR : Dr S. Zombek

EVALUATIE : continu

CERTIFICATIE : Certificaat ondertekend door de Cursusdirecteur en de Voorzitter van IPOWG

HANDBOEKEN : Les urgences du comportement + Gestion de la violence (Pallia.be)

VOORBEREIDING : aandachtig lezen van de handboeken vÓÓr de vorming

ACCREDITATIEvoorzien

CURSUSDATA : momenteel geen data vastgelegd


Copyright © 2008 IFCSM. Tous droits réservés.

INSCHRIJVING

inscription