Vormingen Urgentie- geneeskunde

separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
puceKTA
separateur
separateur
21

GIPS/ORTHESE

 

OMSCHRIJVING :

Tijdens deze vorming wordt zowel de theorie als de praktijk gezien van het aanbrengen van een gips en/of een orthese op de Spoedgevallendienst.

Cursusinhoud Gips :
Het theoretisch gedeelte gaat over immobilisatie, biomechaniek van gipsen, complicaties en voorzorgen en het verwijderen van een gips. Tijdens de ateliers komt de immobilisatie van bovenste- en onderste ledematen aan bod alsook het aanbrengen en verwijderen van kunsthars.

Cursusinhoud Orthese :
Om het gewicht en de grootte van de te plaatsen orthese te kunnen bepalen, is een grondige kennis van de pathologieën vereist. De keuzes en de wijze van aanbrengen van de orthese zijn belangrijk voor het comfort van de patiënt, het goed verdragen van de orthese en het onderhoud ervan. Gedurende de ateliers wordt er met volgende orthesen gewerkt: halskragen, orthesen van de bovenste ledematen (type Dessault of Dujarier, radiocarpale orthesen, schouderverbanden, …), orthesen van de onderste ledemaat (cruro-malleolaire…).

DOELPUBLIEK : artsen en verpleegkundigen tewerkgesteld op een Spoedgevallendienst

DUUR : 1 dag voor Gips - 1 dag voor Orthese

PRIJS : 150 € voor de cursus Gips en 150 € voor de cursus Orthese

CURSUSDIRECTEUR : Dr E. Decan

EVALUATIE : geen

CERTIFICATIE : Attest van deelname ondertekend door de Cursusdirecteur en de Voorzitter van IPOWG

HANDBOEK : geen

VOORBEREIDING : geen

ACCREDITATIE : voorzien

CURSUSDATA : momenteel geen data vastgelegd


Copyright © 2008 IFCSM. Tous droits réservés.

INSCHRIJVING

inscription