Welkom
separateur
separateur
separateur
separateur
21

Historiek

 

De nood aan praktische vormingen in het kader van urgentiegeneeskunde ligt aan de basis van het ontstaan van IPOWG. Sommige vormingen richten zich tot het medisch en paramedisch personeel, andere zijn toegankelijk voor iedereen of richten zich tot specifieke professionele doelgroepen (politie, OCMW-personeel, sportclubs, …).

ERC-vormingen :

Sinds 2003 beschikt IPOWG over het statuut van « ERC-Cursusorganisator ». Sindsdien heeft de vzw reeds honderden ERC-vormingen georganiseerd.

De cursussen passen de laatste internationaal erkende normen toe en volgen nauwgezet de werkmethode van de ERC (methodologie, handboek, timing, aantal deelnemers per instructeur). Deze omvatten altijd praktijklessen en garanderen een constante en hoge kwaliteitsnorm. De vormingen worden, na een positieve evaluatie, bekrachtigd met een diploma.

ERC-vormingen georganiseerd door IPOWG :

BLS/AED Provider : Basic Life Support/Automated External Defibrillation (243 cursussen t.e.m. 2015)
BLS/AED Instructor : Basic Life Support/Automated External Defibrillation Instructor (18 cursussen t.e.m. 2015)
ILS: Immediate Life Support (110 cursussen t.e.m. 2015)
EPILS : European Paediatric Immediate Life Support (63 cursussen t.e.m. 2015)
ALS: Advanced Life Support (74 cursussen t.e.m. 2015)
NLS : Newborn Life Support (16 cursussen t.e.m. 2015)
GIC : Generic Instructor Course (9 cursussen t.e.m. 2015)
ETC : European Trauma Course (1ste cursus in maart 2016)

Andere praktische vormingen in het kader van Urgentiegeneeskunde :

Sinds 2001 heeft IPOWG reeds een honderdtal opleidingen georganiseerd met als doel een permanente opleiding te waarborgen na de universiteit of studies. Deze praktische vormingen richten zich tot alle actoren van de urgentiegeneeskunde : artsen, verpleegkundigen en ambulanciers.

De opleidingen zijn van hoge kwaliteit en bestaan hoofdzakelijk uit praktijkoefeningen en scenario’s. Hun doel is te beantwoorden aan de vraag op het terrein alsook het praktische aspect van urgentiegeneeskunde voor en tijdens de ziekenhuisopname te benadrukken.

Praktijkvormingen in het kader van Urgentiegeneeskunde georganiseerd door IPOWG :

TRAUMA : Opvang van de polytraumapatiënt (14 cursussen t.e.m. 2015)
GIPS/ORTHESEN : Aanbrengen van gips/orthesen op de Spoedgevallendienst (8 cursussen t.e.m. 2015)
HECHTINGEN: Hoe een wonde hechten op de Spoedgevallendienst (3 cursussen t.e.m. 2015)
ECHOGRAFIE : Snelprogramma van echografie van de polytraumapatiënt (17 cursussen van 2009 t.e.m. 2011)
                          Certificaat van echografie toegepast op de Spoedgevallendienst (2 cursussen t.e.m. 2015)
BEVALLINGEN : Bevallingen buiten de materniteit (31 cursussen t.e.m. 2014)
PSY : Opvang van psychiatrische spoedgevallen (3 cursussen t.e.m. 2015)
KUNSTMATIGE VENTILATIE: Urgente kunstmatige ventilatie (5 cursussen van 2009 t.e.m. 2011)
KATA : Permanente opleiding in rampengeneeskunde (2 cursussen van 2006 en. 2010)
SPINEBOARD: Gebruikstechnieken van het spineboard (6 cursussen van 2006 t.e.m. 2009 - daarna opgenomen in de vorming Pre-Hospital Trauma Care)

 

 


Haut de page

Copyright © 2008 IFCSM. Tous droits réservés.