Vormingen ERC

 

separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
puceETC
separateur
separateur
21

European Pediatric Immediate Life Support

 

OMSCHRIJVING :

De Paediatric Immediate Life Support Cursus leert de cursisten een kritische toestand bij zuigelingen en kinderen herkennen en opvangen alsook een hart- en ademhalingsstilstand bij deze patiëntjes behandelen tot de aankomst van een medisch urgentieteam. De vorming bereidt de deelnemers tevens voor om eventueel deel uit te maken van een reanimatieteam.

Cursusinhoud : beademen met masker en ballon, basisreanimatie bij kinderen, verwijderen van vreemde voorwerpen, technieken om de luchtweg vrij te maken, gebruik van een intra-osseuse naald.

DOELPUBLIEK : artsen, verpleegkundigen en andere professionele gezondheidsmedewerkers

PRIJS : 175 €

DUUR : 1 dag

CURSUSDIRECTEURS : Mvr M. Poot – Dr S. Debulpaep – Dr Ch. Epalza –  …

OMKADERING : max. 6 deelnemers/1 instructeur

EVALUATIE : continu

CERTIFICATIE : ERC-certificaat EPILS Provider

HANDBOEK : European Paediatric Immediate Life Support

VOORBEREIDING : aandachtig lezen van het handboek vÓÓr de vorming

ACCREDITATIE : voorzien

CURSUSDATA : momenteel geen data vastgelegd


Copyright © 2008 IFCSM. Tous droits réservés.

INSCHRIJVING

inscription