Vormingen Urgentie- geneeskunde

separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
puceKTA
separateur
separateur
21

KTA – Permanente vorming in Rampengeneeskunde

 

OMSCHRIJVING :

Het doel van deze vorming is het opleiden van de verschillende interveniënten uit de spoedgeneeskunde die genoodzaakt zijn in rampensituaties te werken. De vorming biedt zowel theorie als praktijk.

Cursusinhoud : Triage, organisatie van een PMA (Geavanceerde Medische Post), Regulatie, Whiteboards : landelijk-stedelijk-industrieel, beslissing 1ste MUG ter plaatse, grootschalige rampenoefening.

DOELPUBLIEK : artsen, verpleegkundigen, ambulanciers, politieagenten, militairen, civiele bescherming

DUUR : 2 dagen

PRIJS : 450 € voor artsen en 350 € voor anderen

CURSUSDIRECTEUR : Dr F. Van Trimpont

EVALUATIE  : continu

CERTIFICATIE : Certificaat ondertekend door de Cursusdirecteur en de Voorzitter van IPOWG

HANDBOEK : “Formation continue en médecine de catastrophe”

VOORBEREIDING : aandachtig lezen van het handboek vÓÓr de vorming

ACCREDITATIE : voorzien

CURSUSDATA : momenteel geen data vastgelegd


Copyright © 2008 IFCSM. Tous droits réservés.

INSCHRIJVING

inscription