Vormingen ERC
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
separateur
puceETC
separateur
separateur
21

Basic Life Support – Automated External Defibrillation Instructor course

 

OMSCHRIJVING :

Vorming om het brevet Kandidaat-Instructeur te behalen van de cursus Basisreanimatie met gebruik van een Automatische Externe Defibrillator. Methodologie en pedagogische basisprincipes in “volwassenen leren reanimeren” zijn de basisthema’s van deze cursus.

Cursusinhoud : Basisprincipes “volwassenen vormen”, aanleren van vaardigheden, presentatie- en evaluatietechnieken.

DOELPUBLIEK : geslaagde deelnemers aan een BLS/AED Provider cursus die voor deze vorming een kwalificatie van Potentieel Instructeur (IP) behaalden

DUUR : 1 dag

PRIJS : 100 € (aangepaste prijzen voor groepen mogelijk – minimum 6 personen)

CURSUSDIRECTEURS : Mr G. Stroeijkens – Dr B. Claessens – Mr R. Swinnen – …

OMKADERING : max. 6 deelnemers/1 instructeur

EVALUATIE : continu

CERTIFICATIE : ERC-certificaat BLS-AED Kandidaat-Instructeur – Na minimum 2 positieve evaluaties behaalt men het ERC certificaat BLS-AED Instructeur

HANDBOEK : BASALE REANIMATIE: CPR met de AED – Handleiding voor de Instructeur

VOORBEREIDING : aandachtig lezen van het handboek vÓÓr de vorming

ACCREDITATIE : voorzien

CURSUSDATA : momenteel geen data vastgelegd.

 

Copyright © 2008 IFCSM. Tous droits réservés.

INSCHRIJVING