Wetenschappelijk onderzoek
separateur
separateur
separateur
21

Projet B-CAR

Oprichting van een databank van hartstilstanden in België

 

 

De databank B-CAR, een nationaal register van hartstilstanden opgericht in 2012, is een wetenschappelijk analyse-instrument voor de opvang- en behandelingstrategieën van een hartstilstand. Het doel is om alle hartstilstanden die buiten het ziekenhuis in België voorkomen op te nemen, via een codering van precieze informatie omtrent de manier waarop hartstilstanden worden opgevangen.

De verzameling in een databank van specifieke parameters voor elke medische interventie betreffende een hartstilstand zal het vergemakkelijken om een nauwkeurige analyse te kunnen maken van de effecten van onze acties op de overleving bij hartstilstanden. De databank zal toelaten medische praktijken aan te passen of te veranderen en aanbevelingen te doen ter attentie van de overheidsdienst bevoegd voor gezondheid.

 

 

 

 


Copyright © 2008 IFCSM. Tous droits réservés.